Roční tréninkový program

Servant Leader

Servant Leader je komplexní roční tréninkový program, jehož cílem je rozvoj osobnostních kompetencí managementu při práci s lidmi.
Vychází z principů humanistické psychologie (Carl R.Rogers, Abraham H.Maslow) a efektivně rozvíjí u účastníků jejich vztah k zodpovědnosti, respektu, schopnosti empatie a autenticity, motivaci, porozumění chování lidí v týmu, skupinové dynamice, spolupráci pracovních kolektivů, zvládání konfliktů a obraně proti manipulaci a asertivitě.
Program je zaměřený na intenzivní výuku, učení se zážitkem, kde se v tematické skupině využívá transparentní komunikace, různé druhy feedbacku, využívají se poznatky z humanistické a sociální psychologie, psychologické hry a nácviky aktivního naslouchání, empatie a facilitace skupin.
Program je dlouhodobý, organizovaný do ročního bloku. Během roku budete absolvovat čtyři setkání, v každém bloku je 17 výukových hodin.

Pro koho je program Servant Leader určený?

Program je určený pro všechny, kteří pracují v týmu, anebo mají na starost tým lidí a mají zájem zdokonalit se v oblasti respektujícího se leadershipu.

 • Leadeři

 • ScrumMaster

 • Manažeři, Projektoví manažeři

 • Ředitelé a majitelé firem

Obsah programu

Jednotlivá setkání jsou zaměřená na rozvoj ve dvou oblastech:

1) Osobnostní rozvoj

 • Zvládání konfliktů

 • Odstranění komunikačních bloků

 • Budování respektu

 • Zvyšovaní schopnosti empatie a autenticity

 • Porozumění a motivaci, porozumění chování lidí v týmu

 • Zvyšování schopnosti obrany vůči manipulacím

 • Zvyšovaní asertivity

 • Zvyšovaní angažovanosti u sebe a členů týmu

 • Efektivní komunikace

2) Rozvoj technik

 • Týmová kultura (měření kultury a její budování v organizaci)

 • Odměny a bonusy (nastavování, férové systémy odměn)

 • Techniky zvyšování efektivity pro servant leadery

 • Nácviky facilitace

 • Nácviky aktivního naslouchání, terapie

 • Nácvik osobních rozhovorů

 • Delegování

 • Komunikace s managementem a vedením společnosti

 • Mikromanagement vs. samoorganizace

 • Budovaní důvěry v organizaci

Termíny:

Skupiny A a B již uzavřeny.

Otevřené termíny pro Skupinu C:

1. setkání 9. - 11.10. 2019
2. setkání 8. - 10.1.2020
3. setkání 22. - 24.4.2020
4. setkání 9. - 11.9.2020

Začátek vždy ve středu v 18:00,
předpokládaný konec v pátek v 17:00.

Lokalita:

BÍLÝ BERÁNEK – Restaurant & rodinný hotel
Hladov 1, 588 33 Stonařov

Cena:

Roční program (4 setkání): 37 000,-Kč bez DPH. Je možné cenu programu rozložit na 4 platby za 9750,- bez DPH. V ceně kurzu je zahrnuté občerstvení, obědy a večeře. Ubytování účastníků (1250,- Kč/noc včetně snídaně) není zahrnuto v ceně. Na požádání je možné cenu za ubytování zahrnout do faktury. Na konci kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Lektor:

Marek Čatloš

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top