Workshop

Fungující firemní inovace

Jak na fungující firemní inovace bez pozlátek a inovačních hubů?

Firmy prochází během své agilní cesty mnoha fázemi. Pokročilejší fází je rozšíření provozní agility (zavedený a fungující Scrum nebo Kanban v týmech IT se zapojením byznysu) na strategickou agilitu (organizační změna kultury a myšlení firmy, stylu řízení, vedení, hodnocení, neustálé učení a interní sdílení, inovace vnitřní i produktové, tvorba nových trhů).

I pokud firma neřeší agilitu a jde jinou cestou, která reflektuje její kulturu a silné stránky, je trhem a konkurencí postavena před nutnost inovování a doručování produktů a služeb, které lépe odpovídají potřebám zákazníků. V dnešní době již neobstojí marketingem tlačené produkty vymyšlené na ústředí, pokud dobře neřeší skutečnou potřebu lidí, ani neohebné a dlouho trvající procesy.

Typické startovací kroky firem jsou:

 • sdělení „buďte inovativní“, ale zaměstnanci jsou stále zavaleni operativou, nemají kdy být inovativní a firemní procesy jim v tom stejně brání,

 • rozjezd inovačního hubu, který je jen pozlátkem bez skutečné hodnoty, reálných projektů a nových produktů či služeb,

 • ukažte mi byznys case – nepochopení, že smyslem inovačních projektů je její ověření uživateli a trhem a právě nalezení fungujícího modelu,

 • outsourcing inovací externí agentuře, což ještě víc demotivuje kreativní interní zaměstnance.

Firma ani nemusí být nutně lídr na trhu nebo bezbřehý inovátor. Tyto principy produktového managementu, které urychlují vývoj a dělají produkty úspěšnějšími jsou důležité i pro tradiční, konzervativní firmy, jejichž silnou stránkou není inovace, ale naopak stabilita a kvalitní aplikaci již ověřených nových směrů.

Obsah workshopu:

 • jak a kde je možné začít (základní inovační modely: interně, agentura, nákup startupů, ...),

 • nezbytné předpoklady k inovacím (kultura, lidé, vedení, podpora, kapacita lidí, potřeba-řešení-byznys model),

 • jaká je role managementu v inovačním procesu,

 • inovační techniky a procesy (pilot, firemní inovační proces, filtrování a hodnocení inovací, formáty popisu inovací, design sprinty, hackatony),

 • typické anti-vzory, nejen z pohledu způsobu práce interního startupu, ale také z pohledu jeho zařazení do organizační struktury

 • rizika spojená s inovacemi (nepochopení managementu, kanibalizace trhu, odchod klíčových lidí, platy, ...),

 • důležitost osobního postoje a myšlení zapojených lidí.

Součástí školení je interaktivní simulace, kde se nová firma snaží se svým produktem dostat na trh. Na této simulaci si prakticky ukážeme a prožijeme všechny základní metody a principy ověřování inovací, řešení a byznys modelů.

V závěrečné části se pobavíme, jaké mohou být první kroky ve vašem kontextu.

Termíny:

4. červen 2019 - Praha

začátek 9:00, konec 17:00

Cena:

Cena 8600,- Kč (345 €) bez DPH.

V ceně kurzu je zahrnuté občerstvení a oběd. 

Lektor:

Jaroslav Procházka

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top