Konference

Po celý rok sbíráme Vaše podněty na oblasti, které Vás zajímají. Vyvíjíme pro Vás odborné akce, kde se snažíme zohlednit momentální požadavky trhu. Chceme Vás inspirovat novinkami ze zahraničí, ale také si uvědomujeme, že česká kultura a české prostředí má své specifika a je důležité je brát v potaz. Rádi ukazujeme výsledky z českých společností, možná nejsou tak dokonalé jak v zahraničí, ale jsou reálné a i menší kroky jsou pro nás motivací a cestou k cíli. Podporujeme sdílení zkušeností, díky nimž zjistíte, že neexistuje univerzální návod na agile. Vyvíjíme interaktivní akce, kde se každý účastník má možnost zapojit. Zážitkovou formou se naučíte nejvíce.

Chcete vědět více o našich akcích?

Naše akce

Konference pro HR a managment

Přechod na agilní řízení společnosti radikálně mění myšlení, kulturu a hodnoty společnosti a lidé jsou v centru této změny. Dnes už si řada společností uvědomuje, že agile nespadá jen do oblasti IT, proces změny se týká celé společnosti a pro úspěšnou adopci agile je potřeba nastavit spolupráci napříč všemi odděleními.

Česko-slovenská unconference pro agilní komunitu

Otevřený formát konference, kde program může ovlivnit každý z účastníků. Paralelně se diskutuje ve více pracovních skupinách, mezi kterými můžete přecházet a klást otázky, nebo naopak odpovídat tam, kde můžete svými zkušenostmi přispět.
Je to jeden z nejefektivnějších způsobů agilního vzdělávání, skrz diskuzi s lidmi, kteří řeší podobné výzvy s implementací Agile a Scrum.

Project Management Open Space - unconference pro projektové manažery

Účastníci se sami podílejí na vytvoření programu a společně vytvářejí skvělé prostředí pro vzájemné učení. Kombinace dopoledního přednáškového bloku a odpolední části ve formátu Open Space Vám poskytne nejen dávku inspirace a nových poznatků prostřednictvím zajímavých přednášek, ale také Vám umožní spolupráci s řečníky a s kolegy z různých společností, díky které můžete najít odpovědi k otázkám, které Vás zajímají a pohnout s problémy, které Vás trápí.

připravujeme pro vás

Dvoudenní konference zaměřená na agilní produktový management a inovace

Jak využít agilní metodiky k vytváření skvělých produktů a kvalitních služeb. Propojujeme vedoucí role, aby společně diskutovaly a sdílely zkušenosti v oblasti designu, vývoji produktu, leadershipu a inovací.
Inspirující přednášky, nové formáty, které umožňují aktivní zapojení účastníků, zajímavé case study z českých a slovenských společností, networkingový večer pro všechny účastníky s programem, který Vás vtáhne do děje a hravě zapojí do interakce s ostatními.

Česko-slovenská konference o výchově a vzdělávání dětí a jejich rodičů, která je navržená podle nejnovějších principů vzdělávání – interaktivní formou.
Jedním z pilířů této konference je vysoká odbornost přednášejících. Propojení odborníků s rodiči a pedagogy umožňuje systematickou práci na výchově a vzdělávání dětí, ale také sílu ve sdílení informací a vysoké koncentraci různých názorů, z níž si každý odnese to své.
Organizujeme ve spolupráci se společností 4zmysly.

IČ: 25071505
DIČ: CZ25071505

Adresa:
Edutrea s.r.o., Jeremenkova 17, Praha 4

Kontakt:
info@edutrea.cz

Scroll to top